Na úseku hnojiv našim obchodním partnerům nabízíme:

 • široký sortiment průmyslových hnojiv
 • distribuci hnojiv až na sklad odběratele
 • hnojiva volně ložená, balená  ve velkoobjemových vacích (500-1000 kg) nebo pytlovaná (25-50 kg), ale i v malospotřebitelském balení (1-10 kg)
 • celokamionové dodávky (24 tun) přímo z výroby nebo i dodávky menších objemů z meziskladů
 • možnost skladování do doby jejich potřeby
 • různé varianty profinacování nákupu (dohoda o individuální lhůtě splatnosti, odklad splatnosti nebo poskytnutí zeleného úvěru)
 • poradenskou činnost

Cena prodávaných průmyslových hnojiv je ovlivňována řadou faktorů, především dobou plnění, aktuálními kurzy CZK/EURO a CZK/USD, nakupovaným množstvím hnojiva, jeho balením a přepravní vzdáloností mezi místem výroby a místem dodávky. V případě Vašeho zájmu o sdělení   a k t u á l n í   c e n y  určitého druhu nabízeného průmyslového hnojiva nebo zájmu o jiné informace (balení, termín dodání, možnosti dopravy, skladování aj.), kontaktujte, prosím, naše regionální obchodní zástupce nebo využijte možnosti zaslání Vašeho písemného dotazu přes tento přímý kontakt jbartos@agrokop.cz

Budete-li mít zájem o aktuální  informace k nabízeným průmyslovým  hnojivům, jsme schopni zasílat Vám na uvedenou e-mailovou  adresu aktuální   “N a b í d k o v ý    l i s t    a   c e n í k”   nabízených průmyslových hnojiv. Termín zasílání je nepravidelný, je určován aktuálními změnami  sortimentu a cen. Jeho zasílání si můžete vyžádat  prostřednictvím výše uvedeného přímého e-mailového kontaktu. V případné Vaší žádosti, prosíme, o uvedení Vašeho jména, funkce a firmy.

Maloprodej hnojiv (v balení od 1-50 kg) zajišťují prodejní místa našich provozoven:

 • Bohaté Málkovice
 • Havlíčkův Brod
 • Puklice u Jihlavy
 • Třebíč