Polní den Bohaté Málkovice 2021

Letos poprvé jsme založili pokusy ve spolupráci s firmou ZEMO Bohaté Málkovice, okres Vyškov.

Porosty ozimých pšenic i řepek firmy RAGT vypadaly od založení pokusů až do polního dne nádherně, což návštěvníci polního dne ocenili.