Polní den Studenec 2020

Polní den Studenec 2020 se nesl v tradičním duchu přehlídek odrůd ozimých pšenic a řepek RAGT.

Firma AGROZET vystavila část strojů ze svého prodejního portfolia, nechyběla ukázka sklizně pícnin.