Produkty a služby


Pesticidy
Nabízíme široký sortiment přípravků na ochranu rostlin včetně přípravků na ochranu lesa.
Hnojiva
Na úseku hnojiv našim obchodním partnerům nabízíme široký sortiment průmyslových hnojiv.
Osiva a travní směsi
Dodáváme a vyrábíme kvalitní certifikovaná osiva všech druhů zemědělských plodin, které se pěstují v našich výrobních oblastech
Komodity rostlinné výroby
V rámci naší obchodní činnosti zabezpečujeme nákup a prodej téměř všech druhů komodit rostlinné výroby.
Přípravky pro zahrádkáře
Zajišťujeme prodej a případně i rozvoz malospotřebitelského balení různých druhů zboží jako je agrochemie apod.
Zajímavé odkazy
Zde najdete zajímavé webové stránky, týkající se oblasti našeho podnikání.